Yaradıcılıq haqqında..... Sənətçiləri gəmilərə bənzətmək olar: bəziləri geniş, ucu bucağı görünməyən, fırtınalı və hər zaman yeniliyində belə sonsuz dənizdə üzməyi sevir, digərləri isə səssiz, sakit fırtınalardan və qorxulardan uzaq limanlarda lövbər salmağa can atırlar....

..... Musiqi sənəti çevrəsində işlədiyim xeyli zamandır. Əlbəttə, sakitlikdə də yaşamaq olardı. Lakin dincliyin başlanğıcı sənətin sonu deməkdir. Yerində saymamaq üçün, gərək özün özündən üz döndərməlisən. Necə ki, V. Şklovski deyib: Boy atmaqdan, yetkinləşməkdən yorulmadığımdan, mən daim dəyişilməliyəm.
jurnalı, 1967, 11.

Ritm zaman anlamını dəyişib. Əgər keçmişlərdə sənətkar ömrü, kobud desək, incəsənət tarixi gedişinin hansısa, - klassisizm yaxud romantizm, - dövrünə uyğun idisə, hazırda bizlərdən hər birimiz zirvəyə doğru bir neçə gədiyi aşmalı olur. Dayanıb durmaq qorxuludur.....
, jurnalı, 1967, 10.

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants