Böyük bəstəkarımız Qara Qarayevin vəfatına

Qaramızın qəlbi dayandı gün,
Yerlər də, göylər də qara geyindi.
Gözləri qapandı parlaq bir ömrün,
Bunu görməyəydikç bu necə gündü?
Böyük sənətkarı Vətəninç elin!
“İldırımlı yollar” min ad eylədi.
Qaşları çatıldı “Yeddi gözəl”in,
“Leyli və Məcnun”u fəryad eylədi!
Elə ağrı keçdi ürəyimizdən
Dağlar belə silə bilməz bu dağı.
Sən elə doğmasanç elə əzizsən,
Hönkürüb ağladıq uşaq sayağı.
Bir təskinliyimiz budur kiç bizim,
Yaşadacaq illərç əsrlər səni.
Musiqi quş kimi gəzəcək ərzi,
Dinləyəcək min-min nəsillər səni.

Hikmət Ziya 18may 1982-ci il.
Qəbir daşı  
Bəstəkarın yaşadığı ev  
Xatirə lövhəsi  
Bəstəkarın sinfi  
Bəstəkar adına prospekt  
Gəmi  
Metro stansiyası  
Poçt markası  
Boyakarlıq, qrafika, fotoportret  
Kamera orkestri  
Uşaq musiqi məktəbi ¹8  
Festival  
Müsabiqə  
İlk tamaşa  
Bəstəkara həsr olunmuş əsərlər  
   
   

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back