Ustadlar haqqındaÜzeyir Hacıbəyov haqqında:

Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan musiqi mədəniyyətində yerini M. Qlinkanın rus musiqi tarixində yeri ilə tutuşdurmaq olar. Çağdaş musiqimizin bütün başlıca janrları Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığından qaynaqlanır.
"Бакинский рабочий", 1948, 26 noyabr.
Qarayevın səsi
Qarayevın səsi

...... Öz yetirmələrindən hər birinə böyük qayğıkeşliklə yanaşan bu istedadlı müəllimin sinfində çoxlarımız ilk dəfə anladı ki, lirik xalq mahnılarının sadə incəlikləri, muğam quruluşunun gözəllikləri arxasında həm estetik, həm də məntiqi baxımdan olduqca özüllü bir sistem durur.
"Советская культура", 1975, 26 noyabr.

Qara Qarayev Şostakoviç haqqında:

Şostakoviçin tələbələri ilə necə dərs keçdiyini, hansı pedaqoji prinsiplərdən faydalandığını hazırda məndən tez-tez soruşurlar. Və mən cavab verməyi özümə borc bilirəm ki, həmin prinsiplərin sayı istedadlı və oxşarsız şagirdlərin sayı ilə ölçülürdü. Lakin bütün hallarda, çox sərt müəllim olduğuna baxmayaraq, o yetirmələrində özlərinə dərin inam aşılayır və ən şətin işlərini belə sona çatdırmaqda onlara köməkçi olurdu.....

......onun sinfində işə, sənətə ən yüksək peşəkar yanaşma ab-havası vardı: yarımçıq hazırlıqla dərsə gəlmək haqqında söhbət gedə bilməzdi. Və biz fədakarlıqla, mən deyərdim, özümüzə qarşı qəddarcasına işləyirdik: heç yadımda deyil ki, sinifdə tənbəllər yaxud avaralara “qaşın üstə gözün var” deyən olsun. Burada tam gücünə işləmək gərək idi.....

...... Mən hər zaman sevimli müəllimimin minnətdar şagirdiyəm, çünki musiqidə, sənətimdə bütün qazandıqlarım onun adı ilə bağlıdır.
"Советская музыка", 1966, №9.

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants