• “Alban rapsodiyası”İfaçılar: Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri, dirijor Niyazı.Aprelevsk zavodu: D – 02393 I üzüƏks üsdə: R. Haciyev. Skripka ilə orkestr üçün konsert.İki pyes.İf. : R. Şifrin (f-no) // Dinlə və çal (Ñëóøàé è èãðàé)D – 29873 – 74 A. Z.

• “Don Kixot” simfonik qravürləri.İf. : SSRİ Döv. Simf. Orkestri, dir. A. QaukZ. D – 0465 – 66Əks üzdə: K. Debüssi. “Kiçik süita”.

• “Don Kixot” simfonik qravürləriİf. : SSRİ Döv. Simf. Orkestri, dir. A. Qauk.Əks üzündə: C. Haciyev. “Sülh uğrunda” simf. poeması.Z. D – 011199

• İmprovizasiya. Caz kompozisiyaları.Apr.z-du. 33D – 030778


• “Leyli və Məcnun” simfonik poeması.


• İf. : SSRİ Döv. Simf. Orkestri, dir. Niyazi.Apr.z-du. D- 1141Kiçik vals. Skertsando.Azərbaycan Kamera musiqisi.Stereo 33: C10 – 06259 – 60

• “Íà õîëìàõ Ãðóçèè” (“Gürcüstan təpələrində”)
Oxuyur Fidan Qazımova
C10 – 0619

• “Nərgiz”. Söz. Draqunskinindir.İf. : S. Həsənova, Azerbaycan Döv. Simf. Orkestri, dir. V. Belinski.Apr. z-du. D – 0033056

• “Çılğın qazkonlu”. Musiqili – romantik komediya.İf. : Moskva teatrlarının artistləri və Mərkəzi televiziya və ümumiitittifaq radionun estrada – simfonik orkestri, dir. J. Silantyev.“Melodiya”: C – 12871 - 74

• Qara Qarayev Leyli and Majnun Azerbaijan State Symphony Orchestra. Yalchin Adigozalov, Conductor. Produced by Azerbaijan International Magazine. Sponsored by Amoco. 1997.


• Qara Qarayev - Seven Beauties. Waltz Adajio Most Beautiful of All Beauties Procession Path of Thunder. Dance of the Girls with Guitars Scene and Duet, Adajio The Path of Thunder, Finale Azerbaijan State Symphony Orchestra. Yalchin Adigozalov, Conductor. Produced by Azerbaijan International Magazine. Sponsored by Amoco. 1997.


• Qara Qarayev Preludes Murad Adigozalzade, piano. Produced by Azerbaijan International Magazine. Sponsored by Amoco. 1997.


• Qara Qarayev & Jovdat Hajiyev - Vatan (Motherland). Mardan`s Aria - Mukhtar Malikov. Azerbaijan State Symphony Orchestra. Yalchin Adigozalov, Conductor. Produced by Azerbaijan International Magazine. Sponsored by Amoco. 1997.


• Qara Qarayev - Preludies for piano Part-1 Part-2 Part-3 Murad Adigozalzade, piano. Produced by Azerbaijan International Magazine. Sponsored by Amoco. 1997.


• “Pioner mahnısı” Məktəbdə nəğmə dərsi, III sinif. 33D – 28574

• Qara Qarayev. “Melodiya” Ümümittifaq qrammafon valları firması. İkili albom 1989-cu il. Giriş sözü – Anna Əmrahova.
İf. : Üz. Hacibəyov ad. Azərbaycan Döv. simf. Orkestri, dir. Rauf Abdullayev.

• Q. Qarayev. I simfoniya.


• Q. Qarayev. Skripka ilə orkestr üçün Konsert. Solo – A. Korsakov. 1988-ci ilin lent yazısı.


• Q. Qarayev. “Alban rapsodiyası”

• “ß Âàñ ëþáèë” (Mən sizi sevirdim)

• “Íà õîëìàõ Ãðóçèè” (Gürjüstan təpələrində) Oxuyur Fidan Qasımova D – 27965 – 66
Q. Qarayev. Əsərləri. “Melodiya”: D – 09 – 053 – 56

• I qram. valı: “İldırımlı yollarla” baletindən. II süita. İf. : SSRİ Böyük teatrının orkestri, dir. Niyazi.


• III val: “Don Kixot” simfonik gravüllərı.


• “Leyli və Məcnun” simfonik poeması.
İf. : Ümumittifaq telefiziya və radiosu Böyük simfonik orkestri, dir. Kamal Abdullayev. 11420 – 21, 11422 – 23 – A.


• “İldırımlı yollarla” baletindən “Layla” və “Rəqs”.
İf. : Azerbayjan Dövlət kamera orkestri.
C10 – 18187 – 8

• “Yeddi gözəl” baletindən II süita.
İf. :Zeninqrad Kiçik teatrının orkestri, dir. E. Girkurov


• Əks üzrdə: “Yeddi gözəl” baletindən bir parça. “Asta vals”
Apr. z-du: D – 23867

• I üzü: “Yeddi gözəl” baletindən süita
İf. : Ümumittifaq radiosunun simf. Orkestri, dir. Niyazı

• II üzü: “Vals, Adajio, Rəqs, Yeddi Portret, Yüruş (Keçid)”
Apr. z-du: D – 2333 – 34

• “Yeddi gözəl” balettindən II süitə
İf. : Ümumittifaq radiosu simf. Orkestri, dir. Niyazi.
“Melodiya”: D – 05519

• “Yeddi Gözəl” baletindən parçalar: Qızların rəqsi, Çin rəqsi, Adajio, Vals. Simf. Orkestr üçün “Xoreoqrafik” şəkillər” süitası. İf. : Azerbayjan Döv. simf. Orkestri, dir. Niyazi.

• Əks üzündə: “İldırımlı yollarda” baletindən I süita.Apr. z-du: D – 09564

• III simfoniya.İf. : Moskva kamera orkestri, dir. R. Barşay.Apr. Z-du: D – 17533 – 34


• “Yeddi gözəl” baletindən “Arişənin rəqsi”.

• “İldırımlı yollarla” baletindən ”Qızların rəqsi”.

• “ß Âàñ ëþáèë” (“Mən sizi sevirdim”) Romans. Sovet Azərbaycanının 60 illiyi.C10 – 13407 Violino ilə fortepiano üçün Sonata.İf. : A. Manaflı (v-no) və F. Bədəlbəyli (f-no)
“Melodiya”: C 30033 – 34


• “İldırımlı yollarla” baletindən “Qızların rəqsi”.SSRİ Böyük teatrının skripkaçılar ansamblı. C10 – 18277

• “İldırımlı yollarla” baletindən I süita.İf. : SSRİ Böyük teatrının orkestri, dirijor Y. Svetlanov, solist (“Girişdə”) V. Kleopatskaya

• Əks üzündə: “Xoreoqrafik şəkillər” süitasiApr. z-du: D- 9563 – 64

• “İldırımlı yollarla” baletindən I süita.İf. : SSRİ Böyük teatrının orkestri, dir. Y. Svetlanov.

• Əks üzündə: “Xoreoqrafik şəkillər”. Süita.
Apr. z-du: D – 09563 - 64

• “İldırımlı yollarla” baletindən II süita. Hamılıqla rəqs, Gitaraçı qızların, Zəncilərin rəqsi.Giriş, səhnə və duet, Adajio və Layla.İf. : Ümumittifaq radiosu Böyük simf. orkestri, dir. Niyazi.Apr. z-du: D 05498 - 99

• “İldırımlı yollarla” baletindən III süita.İf. : SSRİ Böyük teatrının orkestri, dir. Y. Svetlanov.“Melodiya”: D – 339 – 40


• “Xoreografik miniatürlər”. Simf. Orkestr üçün süita.İf. : Azerbaycan Döv. Simf. Orkestri, dir. Niyazi.Apr. z-du: D – 09564

• Simfonik orkestr üçün “Dörd pyes”.İf. : Azərbaycan radiosu və televiziyası orkestri, dir. Nazim Rzayev.Apr. z-du: D – 027534
Estrada miniatürü.
İf. : Tofiq Əhmədovun idarəsilə Azərbaycan radiosunun estrada ansamblı.Apr. z-du: D – 0001471
Kompakt disk. BTR firması, 1998.

• Q. Qarayev. Simfonik musiqi.Bədii rəbər – Fərəc Qarayev, prodüser – Cavanşir Quliyev, rəssam – Elçin Məmmədov, giriş sözü – Anna Əmrahova.

• Skripka ilə orkestr ücün Konsert. İf. : Ümumittifaq radiosu Böyük simf. orkestri, dir. – Vladimir Kojuxar, solist – Gidon Kremer.

• III simfoniya. İf. : Moskva kamera orkestri, dir. – R. Barşay.


“Don Kixot” simfonik qravürləri. İf. : Ümumittifaq radiosunun Böyük simf. orkestri, dir. – Aleksandr Qauk.

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants