Fortepiano


• Matəm prelüdü (S. Ordjonikidzenin xatirəsinə), 1937.

• “Tsarskoselo heykəli” (musiqili şəkil), 1937.

• Üçsəsli fuqa, 1939.

• Azərbaycan rapsodiyası, 1940.

• 2 sonatına (1940, 1943).
Fortepiano üçün a-moll sonatinası (1943)
Azərbaycan musiqi mədəniyyətində ilk kamera-instrumental çeşidli əsərlərdən biridir. I bölüm-Allegro, II b. – Moderato assai və III b. – Vivo.

• 12 uşaq pyesi (6-1950, 6-1966).

• “24 prelüd” silsiləsi. 4 dəftər (1951, 1952, 1957, 1963).

• “12 fuqa”

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants