Xor üçün


"Lay-lay" fortepiano üçün (1939)

"Payız" (Söz. - Nizami) (1947)

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants