Xor, solistlər və orkestr üçün – kantata və oratoriyalar.


• “Könül nəğməsi” (R. Rzanın sözlərinə, 1938)

• “Səadət nəğməsi” (M. Rahimin sözlərinə, 1947)

• “Partiyamızdır” (s. S. Vurğunundur, 1959)

• “Lenin” plakat-oratoriyası (s. R. Rzanındır, 1970)

• “Dostluq himni” (s. R. Rzanındır, 1972)

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants