Solo alətlərlə orkestr üçün


• “Sevinc poeması” (fortepiano ilə orkestr üçün), 1937

• Violino ilə orkestr üçün Konsert (1967)
1-ci b. – Allegro moderato.
2-ci b. – Andante.
3-ci b. – Allegro.

Bu əsərdə milli folklorla baglı aydın eşıdiləcək intonasiyalara rast gəlmirik. Konsertin melodikasının arasıkəsilməzliyi 12 pilləli (tonlu) seriyaya əsaslanır.

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants