Ailəsi


Qara Qarayevin ata babası Fərəc Hacı Qara oğlu Abşeron yarımadasında, Bakı yaxınlığında yerləşən Fatmayı kəndindəndir.

Qara Qarayevin ana babası, - İsgəndər bəy Axundov keçmişdə tanınmış şamaxılı soyundandır. Onun həyat yoldaşı Züleyxa xanım isə adlı-sanlı, lakin var-yoxdan çıxmış Bayraməlibəylilərdəndir.

Çox da imkanlı olmayan və qohumluq yaradan hər iki ailə XX yüzilliyin başlanğıcında Bakı ziyalılarının demokratik çevrəsinə aid edilməlidir.

Həmin ailələrin üzvləri özləri haqqında yaddaşlarda düşüncəli, gülərüzlü, adamayovuşan, xırda yaşantılardan uzaq, intellektual və bədii dəyərlərlə qidalanan, nəfəs alan insanlar kimi silinməz izlər qoyub getmişlər. 

Qara Qarayevin atası - Əbülfəz Fərəc oğlu Qarayev (1916)

Qara Qarayevin atası - əməkdar elm xadimi, Azərbaycanda ən öncül uşaq həkimi (o, Odessada tibb institutunu bitirmişdi) Əbülfəz Fərəc oğlu Qarayev hələ 1917-1918-ci illərədək (yəni oktyabr çevrilişi və Azərbaycan Demokratik Respublikası qurulanadək) diaqnost, daha sonralar isə, nəzəriyyəçi kimi də böyük ad-san qazanmışdı.

Uzun illər boyu o, Azərbaycan Dövlət Tibb institutunda və başçılıq etdiyi elmi-tədqiqat ana və uşaqların qorunması institutunda neçə-neçə həkim-pediatr nəsilləri yetirmişdi.

 

 

 

Qara Qarayevin anası Sona xanım İsgəndər qızı ( 1898 -1971).

O zamanlar üçün hərtərəfli təhsil almış ilk azərbaycanlı qadınlardan idi.

Onun ata-anası, şəriətin qadağalarından keçərək, qızlarını hələ 14 yaşından Bakı şəhər idarəsi yanında orta məktəbdə oxutmuş, daha sonra isə Sona xanım “Müqəddəs Nina” məktəbinin Bakı bölməsini bitirmişdi. O həm də fortepiano ifaçılığı təhsili almışdı.

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants