Süitalar


 

• Azərbaycan süitasi (1939)

• “Yeddi gözəl” baletindən süita (1949)

• “Xəzər nefçiləri haqqında dastan” filminin musiqisindən süita (1953)

• “Vyetnam” filminin musiqisindən süita (1955)

• “Dənizi fəth edənlər” filminin musiqisindən I, II və III süitalar (1964)

• “İldırımlı yollarla” baletindən I, II və III süitalar (1967)

• Passakaliya və üçlü fuqa (1941)

• Matəm odası

• Kamera orkestri üçün “Klassik süita” (1966)

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants