Dövrü mətbuat


 • Abbaszadə H. Zirvədən zirvəyə. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1968, 25 may. Q. Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə.
 • Abbasova E. Klassik süita. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1966 21 may. Q. Qarayevin eyni adlı əsəri haqqında.
 • Abbasova E. Musiqimizin gözəl səhifəsi. Qara Qarayevin yaradıcılıq konserti. “Kommunist”, 1968, 26 may. Qara Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi qarşısında.
 • Abbaszadə H. Həcib hisslər poeziyası. “Bakı”, 1960, 27 dekabr.
 • Abbaszadə H. Nur və zəka simfoniyası. “Kommunist”, 1966, 21 yanvar. Q. Qarayevin kamera orkestri üçün yazılmış Üçüncü simfoniyası haqqında.
 • Abdullayev M. O, böyük rəssamdır. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1968, 25 may. Q. Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə.
 • Ağayeva X. “Yeddi gözəl”. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1952, 26 noyabr.
 • “Azadlıq və məhəbbətin çoşgun himni”. “Kommunist”, 1967, 11 iyun. “İldırımlı yollarla” baletinin M. F. Axundov adına teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulması haqqında.
 • Azərbaycan kompozitorlanının birinci qurultayının açılışı. “Kommunist”, 1956, 22 mart. Qurultayda Qara Qarayevin mə’ruzəsi haqqında.
 • Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetində. M. F. Axundov adına mükafatların verilməsi haqqında. “Bakı”, 1965, 28 aprel.
 • U. Şekspirin M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında tamaşaya qoyulan “Antoni və Kleopatra” əsərinə yazdığı musiqiyə görə Q. Qarayevə M. F. Axundov adına mükafatın verilməsi haqqında.
 • Almaszadə Q. Böyük imtahan. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1961, 7 yanvar. Q. Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletinin M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulması haqqında.
 • Babayev F. Bəstəkarla ekranda görüş. “Bakı”, 1968, 3 may. Qara Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi qaşısında.
 • Babayeva D. Məktəblilərin sevinci. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 22 aprel. Qara Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • Bədəlbəyli Ə. “İldırımlı yollarla” baleti Azərbaycan səhnəsində. “Kommunist”, 1960, 25 dekabr.
 • Bədəlbəyli Ə. Musiqimizin prinsipial qələbəsi. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 25 mart. Qara Qarayevin Üçüncü simfoniyası haqqında.
 • Bədəlbəyli Ə. Həyat simfoniyası. “Bakı”, 1966, 22 mart. Qara Qarayevin Üçüncü simfoniyasnını Lenin mükafatına təqdim olunması münasibəti ilə. Bəstəkar Qara Qarayevə Lenin mükafatı verilmişdir. “Bakı”, 1967, 22 aprel. D. D. Şostakoviç, A. Xaçaturyan və Niyazinin təbrikləri. Bəstəkarın balacalara hədiyyəsi. “Bakı”, 1965, 23 aprel. Qara Qarayev Azərnəşr üçün uşaq pyesləri haqqında.
 • Boqolyubskaya M. Böyük insan duyğularını tərənnüm edən musiqi. “Kommunist”, 1959, 28 iyun. “İldırımlı yollarla” baleti Böyük teatrın səhnəsində.
 • Bolqarıstana səfər qarşısında. “Bakı”, 1967, 12 iyun. Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Böyük bədii tə’sir qüvvəsinə malik əsər. “Kommunist”, 1967, 12 mart. Qara Qarayevin Üçüncü simfoniyasının Lenin mükafatına təqdim edilməsi münasibəti ilə.
 • Böyük bəstəkarla görüş. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 13 may. Lenin mükafatı almış Qara Qarayevin Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim və tələbələrlə görüşü.
 • Böyük müvəffqiyyətlə. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1965, 19 iyun. Qara Qarayevin xalq şairi Səməd Vurğunun sözləri əsasında bəstələdiyi “Zamanın bayraqdarı” kantatasının M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında ifasından bəhs edilir.
 • Vəkilova L., Bataşov K., Məmmədov M. Ürəkdən sevinirik. “Bakı”, 1967, 22 aprel. Qara Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • Qara Qarayev. (Sənətkarımızın portreti). “Kommunist”, 1959, 12 may.
 • “Qara Qarayev”sənədli filmi. “Kommunist”, 1968, 4 may. Qara Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” studiyasının yaradıcı kollektivi “Qara Qarayev” adlı tammetrajlı sənədli film çəkir.
 • Qara Qarayevə həsr edilmişdir. “Bakl” 1968, 23 may. Q. Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə. Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baleti Leningrad səhnəsində. “Kommunist”, 1958, 12 yanvar.
 • Qara Qarayevin yaradıcılıq gecəsi. “Azərbaycan gəncləri”, 1968, 28 may; “Bakı”, 25 may; “Komminist”, 25 may. Q. Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə.
 • Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti Nəvai adına teatrın səhnəsində. “Kommunist”, 1955, 15 iyul.
 • Qara Qarayevin kino musiqisi. “Ədəbiyyət və incəsənət”, 1966, 27 avqust.
 • Qara Qarayevin kino musiqisi festivalı. “Bakı”, 1968, 4 iyun. Anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə.
 • Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığı haqqında. “Azərbaycan gəncləri”, 1964, 2 dekabr; “Bakı”, 1960, 5 noyabr.
 • Qasımov İ. Həmişə axtarışda. “Ədəbiyyət və incəsənət”, 1967, 22 aprel. Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletinin Lenin mükafatı ilə təltif edilməsi münasibəti ilə.
 • Qaşqay M. İftixar oyadan xəbər. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 2 aprel. Qara Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • Quliyev T. “Yeddi gözəl” baletinin yeni quruluşu. “Kommunist”, 1959, 6 may.
 • Quliyev T. Sovet simfonizminin dəyərli əsəri. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1966, 5 fevral. Qara Qarayevin Üçüncü simfoniyası haqqında.
 • Quliyev X. Zamanəmizin qüdrətli bəstəkarı. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 22 aprel.
 • Quliyev X. Həssas və qayğıkeş pedaqoq. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1968, 25 may. Qara Qarayevin pedaqoji fəaliyyəti və anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə.
 • Dnepr üzərində Azərbaycan musiqisi səslənir. “Kommunist”, 1963, 27 mart. Kiyevdə Q. Qarayevin əsərlərindən ibarət konsert.
 • Dövrümüzə layiq əsər. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 25 mart. Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Dünən Leninqradda. “İldırımlı yollarla” baletinin ilk tamaşası. “Kommunist”, 1958, 5 yanvar.
 • Eldarova Ə. “Alban rapsodiyası”. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1953, 8 avqust. Qara Qarayevin “Alban rapsodiyası” haqqında.
 • Eldarova Ə. “Yeddi gözəl” baleti. “Kommunist”, 1952, 16 noyabr. “Yeddi gözəl” baletinin M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşası haqqında.
 • Ələkbərov M. Qüdrətli sənətkar. Qara Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə. “Şərq qapısı”, 1968, 30 aprel.
 • Əlizadə Q. Alqışlayırıq. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 22 aprel. Q. Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • Əmirov F. Dünya şöhrəti. “Kommunist”, 1967, 3 noyabr. Məqalədə Q. Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən bəhs edilir.
 • Əfəndiyev F. Yeni il hədiyyəsi. “Bakı”, 1960, 27 dekabr. “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Əfəndiyeva İ. Yeni axtarışlar, yeni yollar. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1965, 12 iyun. Qara Qarayevin müəllif konserti haqqında.
 • Zeynal Xəlil. Gözəl sənət əsəri. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1961, 7 yanvar. “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Zeynalov N. Qarayevin “İldırımlı yollarla” baleti haqqında. “Kommunist”, 1960, 7 aprel.
 • Zamanəmizin böyük bəstəkarı. “Bakı”, 1967, 6 may. Qara Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • “İldırımlı yollarla” baleti Böyük teatrın səhnəsində. “Kommunist”, 1959, 28 iyun.
 • “İldırımlı yollarla” baleti Daşkənddə tamaşaya qoyulmuşdur. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1963, 24 mart.
 • “İldırımlı yollarla” baletindən bir səhnə. “Azərb. Gəncləri”, 1 959, 3 iyun. M. F. Axundov adına Azərbaycan Döblət Akademik Opera və Balet Teatrı artistləri tərəfindən Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən bir səhnə göstərilməsi haqqında.
 • “İldırımlı yollarla” baletindən səhnə. “Bakı”, 1959, 1 iyul. Moskvada Sovet İttifaqının Böyük teatrında baletdən bir səhnə göstərilməsi haqqında. “İldırımlı yollarla” baleti SSRİ Böyük Teatrının Filialı səhnəsində. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1959, 4 iyul.
 • İsmayılzadə Ş. Azadlıq eşqinin təntənəsi. “Kommunist”, 1967, 22 aprel. Qara Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • İsmayılov M. Qara Qarayev. (Dövlət mükafatı laureatı). “Ədəbiyyət qəzeti, 1948, 1 may.
 • İtaliya tələbələrindən bir grup. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1951, 7 yanvar. SSRİ Böyük Teatrının rə’y kitabından. “İldırımlı yollarla” baletinin tamaşası haqqında.
 • Yaradıcılıq vüs’əti. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1957, 28 sentyabr. Qara Qarayevin yaradıcılığı haqqında.
 • Yasinzadə Ə. Bir məktubun tarixi. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 22 aprel. 1955-ci ildə Qrodno vilayətinin Volsovski şəhərində “Günəşli Azərbaycan” adlı mahnı və rəqs ansamblının yaranmasında Q. Qarayevin təşəbbüsü.
 • “Yeddi balet tarixi”. “Kommunist”, 1968, 24 may. (Yuri Slonimskinin “İskusstvo” nəşriyyatının buraxdığı kitabda Qara Qarayevin yaradıcılığından bəhs olunması haqqında) “Yeddi gözəl” baleti Leninqrad səhnəsində. “Kommunist”, 1953, 27 noyabr. “Yeddi gözəl” Praqa səhnəsində. “Kommunist”, 1959, 21 iyun.
 • Karagiçeva L. Bəstəkarın müəllif konserti. “Bakı”, 1965, 3 iyun.
 • Kiyevdə, Daşkənddə. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1963, 30 mart. Qara Qarayevin “Don Kixot” simfonik qravürasının Daşkənddə, “Leyli və Məjnun” simfonik poemasının Kiyevdə ifa edilməsi haqqında.
 • Kinomusiqi festivalı. “Kommunist”, 1968, 4 iyun. Qara Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə.
 • Kompozitor Qara Qarayevin yeni baleti. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1956, 8 iyul. “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Kondratov Y. Müstəmləkəçiliyə qarşı böyük e’tiraz. “Kommunist”, 1959, 28 iyun. “İldırımlı yollarla” baleti Böyük teatrın səhnəsində.
 • “Gözəllik aləmində, 1968”. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1968, 3 fevral. Moskvanın Siyası Ədəbiyyət Nəşriyyatının buraxdığı “Gözəllik aləmində” təqvimində Qara Qarayevin 50 illiyi haqqında mə’lumat. Laureatla görüş. “Kommunist”, 1967, 6 may.
 • Lenin mükafatı almış Qara Qarayevin Üz. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tələbə və müəllim kollektivi ilə görüşü.
 • Lenin mükafatına təqdim olunmuşdur. “Bakı”, 1965, 18 dekabr. Qara Qarayevin Lenin mükafatına təqdim edilməsi haqqında. Lenin mükafatlarının təqdimi. “Kommunist”, 1967, 18 may. Qara Qarayevə Lenin mükafatı laureatı verilməsi münasibəti ilə.
 • Maçavariani A. Sovet xoreoqrafiyasının görkəmli əsəri. “Azərb. gəncləri”, 1967, 23 aprel. Qara Qarayevin Lenin mükafatına layiq görülmüş “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Melik-Paşayev A. Sevindirici və diqqətəlayiq hadisə. “Kommunist”, 1959, 28 iyun. “İldırımlı yollarla” baleti Böyük teatrın səhnəsində.
 • Mehdi Hüseyn. Parlaq iste’dad. “Kommunist”, 1967, 18 may. Qara Qarayevin yaradıcılığı haqqında M. Hüseynin arxivindən tapilmış məqalə.
 • Məlikov A. Üçüncü simfonia. “Azərb. gəncləri”, 1967, 16 aprel. Q. Qarayevin eyni adlı əsəri haqqında.
 • Məlikov X. “Yeddi gözəl”. “Azərb. gəncləri”, 1952, 19 noyabr. Baletin M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında səhnəyə qoyulması haqqında
 • Məmmədbəyov D. “İldırımlı yollarla” Leninqrad səhnəsində. “Azərb. gəncləri”, 1958, 26 yanvar.
 • Məmmədov M. Dövrümüzə layiq əsər. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 25 mart. Qara Qarayevin Üçüncü simfoniyası haqqında.
 • Məmmədov M. Teatrlar, aktyorlar, tamaşalar, Bakı, Azərnəşr, 1966, s. 32-115. Q. Qarayevin 1952-ci ildə tamaşaya qoyulan “Yeddi gözəl” baleti və C. Hacıyevlə birgə yazdığı “Vətən” operası haqqında.
 • Mirzəyev Ə. Dövrümüzə layiq əsər. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 25 mart. Qara Qarayevin Üçüncü simfoniyası haqqında.
 • Mirzəcanzadə A., Barenblatt Q. Parlaq iste’dad. “Kommunist”, 1967, 22 aprel. Q. Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletinə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • Mirzəcanzadə A., Barenblatt Q., Mirzəcanova İ. Çox millətli sovet musiqisinin fəxri. Qara Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1968, 11 may.
 • Moskvada təntənəli konsert. “Azərb. gəncləri”, 1968, 1 may, “Şərq qapısı” , 1968, 30 aprel. Qara Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi.
 • Moskvadan telefonla. “Bakı”, 1958, 17 yanvar. Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletinin Moskvada keçirilən qastrol konsertində alqışlanması haqqında.
 • Musiqi bayramı. “Kommunist”, 1968, 30 aprel, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1968, 4 may. Qara Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə Moskvada təntənəli konsert.
 • Musiqimizin böyük qələbəsi. “Kommunist”, 1967, 22 aprel. Qara Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi haqqında.
 • Musiqimizin şöhrəti. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1959, 6 noyabr. “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Musiqinin qüdrəti. “Bakı”, 1968, 30 aprel. Qara Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə Moskvada təntənəli konsert.
 • Nağıyev A. Fəxrimiz. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1959, 4 iyul. “İldırımlı yollarla” baletinin SSRİ Böyük teatrı filialının səhnəsində tamaşaya qoyulması münasibəti ilə.
 • Niyazi. Oxuyun, məhəbbət nəğməsini oxuyun! “Azərb. gəncləri”, 1967, 23 aprel.
 • Oborin L. Qara Qarayev və Niyazi haqqında heç həyəcansız danışmaq olarmı?! “Bakı”, 1965, 31 may.
 • Ohanyan Ş., Sokov Y. Gözəl sənət əsəri. “Bakı”, 1960, 27 dekabr. “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Paşayev A. M. Sevindirici və diqqətəlayiq hadisə. “Kommunist”, 1959, 28 iyun. “İldırımlı yollarla” baleti Böyük teatrın səhnəsində.
 • Rahim M. Fərəhli hadisə. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1959, 4 iyul. “İldırımlı yollarla” baleti SSRİ Böyük teatrı filialının səhnəsində.
 • Rza R. Musiqimizin prinsipial qələbəsi. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 23 mart. Q. Qarayevin Üçüncü simfoniyası haqqında.
 • Rəcəbli T. “İldırımlı yollarla” baleti Böyük teatrın səhnəsində. “Bakı”, 1959, 24 iyun.
 • Ruterlein V. Çox sağ ol, bəstəkar! “Bakı”, 1967, 22 aprel. “İldırımlı yollarla” baletinin Lenin mükafatına layiq görülməsi münasibəti ilə.
 • Rüstəmov S. Böyük novator. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 22 aprel. Q. Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • Rüstəmov S. Musiqimizin şöhrəti. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1959, 4 iyul. “İldırımlı yollarla” baleti SSRİ Böyük teatrı filialının səhnəsində.
 • Sergeyev K. Qarayevin musiqisi bizim hamımızı məftun etmişdir. “Kommunist”, 1959, 28 iyun. “İldırımlı yollarla” baleti Böyük teatrın səhnəsində.
 • Səmədov Z. O xalqımızın sevimlisidir. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 22 aprel. Q. Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi haqqında.
 • Səmədov F. Qaynar bulaq. “Kommunist”, 1967, 22 aprel. Qara Qarayevə Lenin mükafatına verilməsi münasibəti ilə.
 • Səfərov R. “Yeddi balet əhvalatı” yaxud xatirəyə çevrilmiş günlər. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1968, 10 fevral. Y. Slonimskinin “Yeddi balet əhvalatı” adlı kitabinda “Leyli və Məjnun” simfonik poeması, “Yeddi gözəl”, “İldırımlı yollarla” baletlərindən də bəhs edilir.
 • Səfərova Z. Üçüncü simfoniya haqqında düşüncülər. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 25 mart.
 • Ter-Qevondyan A. Görkəmli bəstəkarın müəllif konserti. “Sovet Ermənistanı”, 1966, 23 aprel.
 • Təbrik edirik. “Kommunist”, 1967, 22 aprel. Lenin mükafatı alması münasibəti ilə D. Şostakoviç, T. Xrennikov, A. Xaçaturyan, A. Maçavariani və Niyazi Qara Qarayevi təbrik edirlər.
 • Tikotski E. Yeni müvəffəqiyyətlərə doğru. “Kommunist”, 1956, 30 mart. Məqalədə “Leyli və Məcnun” simfonik poemasından danışılır.
 • Fərhadova R. Böyük e’timad. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1962, 10 mart. Qara Qarayevə SSRİ Xalq artisti adı verilməsi ilə bağlı.
 • Fərhadova R. “İldırımlı yollarla” baletindən” “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1961, 7 yanvar.
 • Xaçaturyan R. Ruhlandırıcı nümunə. “Azərb. gəncləri”, 1967, 23 aprel. “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Xrennikov T. Sənət dostumuzla fəxr edirik. “Azərb. gəncləri”, 1967, 23 aprel. Hacıbəyov S. Bəstəkar və dövlət xadimi. “Kommunist”, 1966, 11 iyun. Qara Qarayevin SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilməsi münasibəti ilə.
 • Hacıbəyov S. “İldırımlı yollarla”. “Kommunist”, 191, 4 yanvar.
 • Hacıbəyov S. Gözəldir. “Bakı”, 1960, 27 dekabr. “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Hacıbəyov S. Odlu qəlbli sənətkar. “Bakı”, 1967, 22 aprel. SSRİ xalq artisti Qara Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • Hacıyev B. Parlaq ilhamın yaratdığı musiqi. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1968, 25 may. Q. Qarayevin anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə.
 • Hacıyev R. Həyata çağıran nikbinlik. “Azərb. gəncləri”, 1966, 13 mart. Bəstəkar Qara Qarayevin Üçüncü simfoniyasının Lenin mükafatına təqdim edilməsi münasibəti ilə.
 • Haciyev C. Sənət dostumuzun müvəffəqiyyəti. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1961, 7 yanvar. “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Hüseynov T. “Əl-Əxbar” Qara Qarayevdən yazır. “Azərb. gəncləri”, 1968, 1 yanvar.
 • Cahanbaxş C. “İldırımlı yollarla” (Kirovabad Döblət Dram Teatrı). “Kirovabad kommunisti”, 1953, 16 dekabr.
 • Cəfərov C. İnsan nəğməsi. “Bakı” 1960, 27 dekabr. “İldırımlı yollarla” baleti haqqında.
 • Cəfərov C. Gözəl sənət əsəri. “Kommunist”, 1958, 12 yanvar. “İldırımlı yollarla” baleti Leninqrad səhnəsində.
 • Cəfərov C. Sənətdə təzə söz. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1967, 25 mart. Qara Qarayevin Üçüncü simfoniyası haqqında.
 • Cəfərov C. Sənətin zirvələrinə. “Kommunist”, 1967, 22 aprel. Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” adlı baletinin Lenin mükafatına layiq görülməsi münasibəti ilə.
 • Cəfərov C. Sənətkar və xadim. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1966, 28 may. Q. Qarayevin SSRİ Ali Sovetinə deputatlığa namizəd göstərilməsi münasibəti ilə.
 • Cəfərov C., Kişiyev A., Abbasov C. Fəxr edirik. “Bakı”, 1967, 22 aprel. Q. Qarayevə Lenin mükafatı verilməsi münasibəti ilə.
 • Şaporin Y. Simfonik musiqi yaradıcılığı. “Kommunist”, 1945, 3 yanvar. Q. Qarayevin simfoniyalarından bəhs edilir.
 • Şaxnoviç Z. Q. Qarayevin “İldırımlı yollarla” baleti haqqında (SSRİ Böyük teatrının rə’y kitabından). “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1961, 7 yanvar.
 • Şərifov Ə. Yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətlərinə doğru. “Bakı”, 1965, 28 aprel. Qara Qarayevə “Antoni və Kleopatra” əsərinə yazdığı musiqi üçün M. F. Axundov adına respublika mükafatı verilməsi haqqında.
 • Şostakoviç D. Sovet musiqisinin böyük ustadı. “Azərb. gəncləri”, 1967, 23 aprel. Qara Qarayevin Lenin mükafatı alması münasibəti ilə.
 • Şostakoviç D., Vinoqradov V. Azərbaycan musiqisi. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1956, 20 may. Məqalədə “Yeddi gözəl”, “İldırımlı yollarla” baletlərindən danışılır.
 • İlqar. Hədiyyə yetişmədi. “Azərbaycan” qəzeti, 1998, 15 fevral.
 • İlqar. Ünvana çatmayan vaza... (Q. Qarayevin 70 illiyi ilə bağlı xatirə). “Aktual” qəzeti, 1998, 31 mart.

 

    Kitablar     Elmi araşdırmalar     Məqalələr     Dövrü mətbuat

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back Project participants