Boyakarlıq, qrafika, fotoportret
Qara Qarayev - A. Qalyorkinin rəsmi (1958)


Tahir Salahov. Bəstəkar Qara Qarayevin portreti (1960).


     
    Qəbir daşı
    Bəstəkarın yaşadığı ev
    Xatirə lövhəsi
    Bəstəkarın sinfi
    Bəstəkar adına prospekt
    Gəmi
    Metro stansiyası
    Poçt markası
    Boyakarlıq, qrafika, fotoportret
    Kamera orkestri
    Uşaq musiqi məktəbi 8
    Festival
    Müsabiqə
    İlk tamaşa
    Bəstəkara həsr olunmuş əsərlər
     

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back