Gəmi Qara Qarayev“Bəstəkar Qara Qarayev” gəmisi Şərqi (Doğu) Almaniyanın Rostok şəhərində quraşdırılaraq 1984 ildə dənizə buraxılıb.

Yük subasımı 8955 tonn, uzunluğu 125 metr, eni 16.2 metrdir. Süt`əti saatda 16.4 düyündür. “RORO” çeşidli gəmilər silsiləsindəndir.

Təkərli və tırtıllı nəqliyyat; altlıqlı və treylerli yüklər; beynəlxalq standartlı konteynerlərin daşınması üçün nəzərdə tutlub.

     
    Qəbir daşı
    Bəstəkarın yaşadığı ev
    Xatirə lövhəsi
    Bəstəkarın sinfi
    Bəstəkar adına prospekt
    Gəmi
    Metro stansiyası
    Poçt markası
    Boyakarlıq, qrafika, fotoportret
    Kamera orkestri
    Uşaq musiqi məktəbi ¹8
    Festival
    Müsabiqə
    İlk tamaşa
    Bəstəkara həsr olunmuş əsərlər
     

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back