Müsabiqə


Uşaq musiqi məktəblərinin 1-ci
Bakı ümumşəhər müsabiqəsi. (1983)

Uşaq musiqi məktəblərinin 2-ci
Bakı ümumşəhər müsabiqəsi. (1998)

     
    Qəbir daşı
    Bəstəkarın yaşadığı ev
    Xatirə lövhəsi
    Bəstəkarın sinfi
    Bəstəkar adına prospekt
    Gəmi
    Metro stansiyası
    Poçt markası
    Boyakarlıq, qrafika, fotoportret
    Kamera orkestri
    Uşaq musiqi məktəbi 8
    Festival
    Müsabiqə
    İlk tamaşa
    Bəstəkara həsr olunmuş əsərlər
     

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back