Metro stansiyası


“Qara Qarayev” metro stansiyası 6 noyabr 1972 il tarixdə açılıb. Layihənin müəllifləri –
Q. İ. Ələskərov, A. N. Hüseynov.

     
    Qəbir daşı
    Bəstəkarın yaşadığı ev
    Xatirə lövhəsi
    Bəstəkarın sinfi
    Bəstəkar adına prospekt
    Gəmi
    Metro stansiyası
    Poçt markası
    Boyakarlıq, qrafika, fotoportret
    Kamera orkestri
    Uşaq musiqi məktəbi ¹8
    Festival
    Müsabiqə
    İlk tamaşa
    Bəstəkara həsr olunmuş əsərlər
     

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back