Kamera orkestri


Azərbaycan Dövlət kamera orkestri
(ilk adı Azərbaycan radio və televiziyasının kamera orkestri) 1964-cü ildə Qara Qarayevin və Fikrət Əmirovun istəyi və təklifi ilə yaradılıb.

İlk bədii rəhbəri və dirijoru Azərbaycanın xalq artisti, professor Nazim Rzayev olub.

1982-ci ildən Qara Qarayevin adını daşıyır. 1990-1994-cü illərdə orkestrə xalq artisti Ramiz Məlikaslanov başçılıq edib.

1994-1997-ci illərdə bədii rəhbər vəzifəsində Abxaziya əməkdar incəsənət xadimi Yaşar İmanov çalışıb.

1998-ci ildən orkestrə əməkdar incəsənət xadimi Teymur Göyçayev başçılıq edir.

     
    Qəbir daşı
    Bəstəkarın yaşadığı ev
    Xatirə lövhəsi
    Bəstəkarın sinfi
    Bəstəkar adına prospekt
    Gəmi
    Metro stansiyası
    Poçt markası
    Boyakarlıq, qrafika, fotoportret
    Kamera orkestri
    Uşaq musiqi məktəbi 8
    Festival
    Müsabiqə
    İlk tamaşa
    Bəstəkara həsr olunmuş əsərlər
     

 

 
 

 © Musigi Dunyasi

  Back